Meble glamour

meble glamour

Meble glam­our.

Pro­du­cent mebli w stylu glamour

Pole­camy wyjątkowe meble – meble w stylu glam­our – o zakrzy­wionej linii – naw­iązu­jące do stylu barokowego, wyko­nane na wysoki połysk stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.
Ory­gi­nalna komoda barokowa była źródłem inspiracji do wyko­na­nia niebanal­nej pięknej komody w stylu barokowym. Mebel który ma zachowane pro­por­cje – w efek­cie jest pięknym meblem w stylu glam­our, na który patrzy się z przyjemnością.

Meble glam­our na wysoki połysk wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 10 tygodni. Nasze meble wykonu­jemy od początku sami – nie impor­tu­jemy mebli ani części mebli. Meble są staran­nie wyko­nane – Szu­flady w komodach mają opcję: samod­omyk. srodki szu­flad – drewno olejowane.

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla – czarny (fortepi­anowy) wysoki połysk – komoda Pik

Zobacz kat­a­log

Zobacz kat­a­log: Komody glam­our

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film