Szafka pod umywalkę na wymiar

szafka łazienkowa na wymiar

Szafka pod umy­walkę na wymiar

Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna: szafki łazienkowe pod umy­walki, komody pod umy­walki.

Jesteśmy pro­du­cen­tem ory­gi­nal­nych, niety­powych mebli do łazienki.

Mebel do łazienki: szafka lub komoda pod dwie umy­walki nab­la­towe lub pod­bla­towe wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych: skle­jki wodoo­d­pornej, lakieru polie­strowego wodoo­d­pornego, wyko­rzys­tu­jemy także płyte mineralno-​akrylową (solid sur­face). Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. Prowad­nice: „Strong” bocznego mon­tażu z dociągiem mają udźwig – 80 kg.

Gale­ria real­iza­cji szafek pod umy­walki na wymiar

Meble łazienkowe na wymiar

Zaletą mebli łazienkowych wykony­wanych na zamówie­nie jest to, że są dos­tosowane do potrzeb i wyma­gań klienta – w tym przy­padku konieczne było schowanie w szafce kuwety dla kota. Na dole jest szafka z otwier­anymi drzwiczkami, górna część tego mebla wyko­rzys­tana jest jako pojem­nik na pranie.