Meble z naturalnego drewna

4 lata temu

Komoda Bombero - okleina: naturalne drewno - wymiary: L: 110cm, H: 86cm, D: 50cm (Photo 543)

Meble z nat­u­ral­nego drewna

w wysokim połysku lub satynie – sty­lowe ale jed­nocześnie nowoczesne, wykońc­zone z dużą starannością.

Każdy mebel jest indy­wid­u­al­nie trak­towany, dokład­nie sprawdzany na każdym etapie produkcji.

Nat­u­ralne drewno – wspaniale wygląda we wnętrzu – klasy­czne zabu­dowy – bib­lioteki, garder­oby jak również meble o nowoczes­nym ksz­tał­cie – wymyśl­nych for­mach i ksz­tał­tach – wszys­tko to możemy wykonać uwzględ­ni­a­jąc potrzeby i prag­nienia klienta.

Meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji – uza­leżniony jest od stop­nia trud­ności oraz ilości zamówień.

Zobacz: Kat­a­log mebli

Zobacz: Komody nowoczesne

Skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt