Meble łazienkowe

7 lat temu

Meble łazienkowe

szafka stylowa łazienkowa

Szafka łazienkowa– komoda pod umy­walkę nab­la­tową w stylu glam­our. Szafka łazienkowa – pod umy­walkę pod­bla­tową. Wykonu­jemy ekskluzy­wne niety­powe drew­ni­ane meble do łazienki.

Meble wyko­nane są z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. W szu­fladach zamon­towano nowoczesne sys­temy samod­omyk i cichy­domyk – wnętrza szu­flad – drewno ole­jowane. Meble – komody, szafki łazienkowe – ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza nowoczes­nego jak również sty­lowego lub glamour.

Meble są wykony­wane na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 14 tygodni.

Nasze real­iza­cje.

Zobacz filmy:

Komoda Pik

Komoda Pik Duo

Pole­camy artykuł: Luk­su­sowe meble łazienkowe

Więcej na: Komody łazienkowe glamour

W przy­padku pytań zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt