Meble glamour z naturalnego drewna

5 lat temu

Ory­gi­nalne nowoczesne meble – z nat­u­ral­nego drewna i w wysokim połysku

Komoda Pik - naturalne drewno - orzech wysoki połysk  (Photo 382)

Nowoczesne meble z drewna w wysokim połysku lub satynie – sty­lowe ale jed­nocześnie nowoczesne, wykońc­zone z dużą starannością.

Każdy mebel jest indy­wid­u­al­nie trak­towany, dokład­nie sprawdzany na każdym etapie produkcji.

Wyjątkowe, ory­gi­nalne meble świet­nie wyglą­dają w łazience, dos­tosowane są do umo­cow­a­nia umy­walek, ale jak najbardziej mogą stanowić wys­trój salonu, syp­i­alni, jadalni…

Meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 4 do 6 tygodni.

Zobacz: Kat­a­log mebli

Zobacz: Komody nowoczesne

Skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt

Meble glam­our z nat­u­ral­nego drewna