Meble nowoczesne do łazienki

4 lata temu

szafka nowoczesna łazienkowa

Szafka Bull

Szafka ge-Nova

Szafka Ge-​Nova

komody, kon­sole, szafki, nowoczesne diza­jn­er­skie meble łazienkowe w stylu glam­our – w różnych kolorach oraz różnych wzo­rach. Wykonu­jemy także meble gięte o ory­gi­nal­nej, niety­powej formie – w nowoczes­nym diza­jnie, wykońc­zone na wysoki połysk, mat lub trady­cyjnie zachowu­jąc nat­u­ralny kolor drewna. Mate­ri­ały które są zas­tosowane do wyko­na­nia mebla łazienkowego są wodoo­d­porne. Posi­adamy nowoczesne urządzenia oraz niezbędne umiejęt­ności, które w efek­cie dają wyjątkowy, niebanalny produkt.

Wyjątkowe, ory­gi­nalne meble łazienkowe – nie tylko świet­nie wyglą­dają w łazience, ale dos­tosowane są do umo­cow­a­nia umy­walek. Meble te mogą stanowić także wys­trój salonu, syp­i­alni, jadalni…

Na tym filmie pokazana jest Szafka Bull wisząca do łazienki:

Więcej na: Meble nowoczesne

Kon­takt