Meble dizajnerskie

4 lata temu

Meble diza­jn­er­skie

Szafka Geoma 4 - czarna wysoki połysk.  (Photo 499)

Pole­camy wyko­nanie mebli diza­jn­er­s­kich inspirowanych geometrią i origami. Meble wykony­wane są na zamówienie.

Czas oczeki­wa­nia – w zależności od wzoru: od 6 do 12 tygodni.

Więcej na: Meble pryz­maty­czne

W przy­padku pytań skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt

Zobacz także galerię

Komoda Bombero o wysokości 100cm