Stylowe szafki do łazienki

4 lata temu

szafka łazienkowa podumywalkowa

Komoda Pik

Komoda z drewna pod umy­walkę nab­la­tową – retro mebel do łazienki – komoda na zamówienie.

Szafka lub komoda pod umy­walkę nab­la­tową. Szafka do łazienki

Jesteśmy pro­du­cen­tem mebli łazienkowych o niety­powych kształtach.

Komoda – szafka – w stylu retro jest to mebel wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – posi­ada odpowied­nie wycię­cie, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. W przy­padku mebla pod umy­walkę wpuszczaną w blat – kon­strukcja górnej szu­flady jest odpowied­nia do rodzaju umywalki.

Meble łazienkowe są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej oraz nowoczes­nej łazienki. Wnętrza szu­flad to drewno szli­fowane i ole­jowane, zas­tosowane są prowad­nice z dociągiem (hamulcem).

Zobacz filmy:

Komoda Pik

Komoda Pik Duo

Pole­camy artykuł: Luk­su­sowe meble łazienkowe

Zobacz kat­a­log: komody do łazienki

Przykład­owe komody do łazienki

Pole­camy artykuł: Meble ekskluzy­wne

Zobacz: Kat­a­log mebli

Zobacz:

Ceny: komody do łazienki

Komody nowoczesne

Szafki łazienkowe

Meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 14 tygodni.