Przygotowujemy się do Targów Warsaw Home Design 2018

2 miesiące temu

Biurko Sinus

Wprawdzie targi War­saw Home Design 2018 odbędą się dopiero 0407.10.2018 r. ale już wykonu­jemy meble na stoisko.

Zobaczy­cie miedzy innymi:

- Biurko Sinus

Biurko SinusPro­jekt: Bożena Fuchs

Inspirowane stylem art nou­veau – pokazuje możli­wości naszej pra­cowni – wyko­nanie mebli o niety­powej zakrzy­wionej linii.

- Biurko Olive

Biurko OlivePro­jekt: Czesław Fuchs, Bożena Fuchs

Połącze­nie drewna – w tym przy­padku pal­isandrowego – z płytą mineralno-​akrylową (solid sur­face). Płyta wygi­nana – ter­mo­for­mowana, wcześniej wyko­nany był wzór ażurowy za pomocą plotera cnc (wkrótce będzie film).

- Komoda Bombero

Komoda BomberoPro­jekt Czesław Fuchs, Bożena Fuchs

Na tar­gach ta komoda będzie w wykończe­niu rose gold (płatek w kolorze miedzi).

- Szafka Bull

Szafka BullPro­jekt Bożena Fuchs