Blaty z solid surface do łazienki

blat z umywalką zintegrowany

Umy­walka zin­te­growana z blatem – brak widocznych łączeń mate­ri­ału – blat z umy­walką tworzy jedną całość. Wykonu­jemy meble w połącze­niu z solid sur­face (corian, staron).

W gale­ri­ach – nasze realizacje:

Blat z umy­walką – pomieszcze­nie dla matki z dzieck­iem na stacji paliw:

Meble łazienkowe w połącze­niu z solid surface:

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt