Duży stół na wymiar

Stół duzy rozkładany

Firma Dom i Styl Pra­cow­nia Meblarska zaj­muje się wykony­waniem #dużych stołów – np. do sali kon­fer­en­cyjnej – na potrzebny wymiar. Duża sala jadalna lub sala kon­fer­en­cyjna może być wyposażona w wyjątkowy stół, który nie tylko będzie speł­niał swą prak­ty­czną funkcję ale również będzie pięknie wyglą­dał. Nasze stoły mogą mieć różné ksz­tałty nóg – od prostych po fre­zowane, toc­zone lub klasy­czne – lud­wikowskie. Dbamy o właś­ciwe pro­por­cje i ergonomię. Możemy dopa­sować odpowied­nią wysokość. Stoły mogą być dowol­nie wykońc­zone – od pod­sta­wowych kolorów – bieli, czerni, po nat­u­ralne drewno: dąb, orzech, jawor, pal­isander. Stół o dłu­gości powyżej 3m ma spec­jal­nie wzmac­ni­aną kon­strukcję (met­alowe ele­menty w blacie). W przy­padku wykony­wa­nia stołu w czarnym kolorze, na blacie może być umieszc­zone szkło czarne bar­wione w masie. Stoły rozkładane, jeśli tego wymaga kon­strukcja – wyposażone są w dodatkowe nogi.

stół rozkładany #stół na wymiar #stół konferencyjny

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt