Komoda pod umywalkę

Komoda pod umywalkę

Komoda pod umywalkę

Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna: szafki łazienkowe pod umy­walki, komody pod umy­walki.

Jesteśmy pro­du­cen­tem ory­gi­nal­nych, niety­powych mebli do łazienki.

Mebel do łazienki: szafka lub komoda pod jedną lub dwie umy­walki nab­la­towe lub pod­bla­towe wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych: skle­jki wodoo­d­pornej, lakieru polie­strowego wodoo­d­pornego, wyko­rzys­tu­jemy także płyte mineralno-​akrylową (solid sur­face). Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. Prowad­nice: „Strong” bocznego mon­tażu z dociągiem mają udźwig – 80 kg.

Gale­ria real­iza­cji: Komoda pod umywalkę

przy­padku pytań, prośby o wycenę – zachę­camy do kon­taktu, chęt­nie odpowiemy na wszys­tkie pytania:

Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli Antykreno