Meble nowoczesne do salonu

Meble nowoczesne do salonu. Pole­camy wyjątkowe gięte meble – komody do salonu – komody o zakrzy­wionej linii, stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Meble – komody nowoczesne do salonu wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 510 tygodni. Nasze meble wykonu­jemy od początku sami – nie impor­tu­jemy mebli ani części mebli. Meble są staran­nie wyko­nane – Szu­flady w komodach – „Strong” bocznego mon­tażu z dociągiem.

Wykonu­jemy nasze meble: od pro­jektu 3d wyko­nanego w spec­jal­nym opro­gramowa­niu, foto­re­al­isty­czne wiz­ual­iza­cje – po gotowy produkt.

Zobacz więcej: Komody do salonu

Meble nowoczesne do salonu

Na filmie widać powierzch­nię mebla lakierowanego na czarno i w wysokim połysku. Nasza komoda Pik: komoda Pik film

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też: