Meble glamour

Meble glamour

Meble glam­our.

Pro­du­cent mebli w stylu glamour

Pole­camy wyjątkowe meble – meble w stylu glam­our – o zakrzy­wionej linii – naw­iązu­jące do stylu barokowego, wyko­nane na wysoki połysk stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Ory­gi­nalna kon­sola barokowa była źródłem inspiracji do wyko­na­nia niebanal­nego pięknego mebla w stylu barokowym.

Mebel który ma zachowane pro­por­cje – w efek­cie jest pięknym meblem w stylu glam­our, na który patrzy się z przyjemnością.

Meble glam­our wykońc­zone są na wysoki połysk lub w inny sposób. Wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 10 tygodni.

Nasze meble wykonu­jemy od początku sami – nie impor­tu­jemy mebli ani części mebli. Meble są staran­nie wyko­nane – Szu­flady w komodach mają opcję: samodomyk.

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla – czarny (fortepi­anowy) wysoki połysk – komoda Pik

Zobacz kat­a­log

Zobacz kat­a­log:

Meble glam­our

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film