Szafka łazienkowa drewniana

Szafka łazienkowa drewniana

Komoda Ludwik - naturalne drewno - do łazienki. (Photo 359)

Wykonu­jemy ekskluzy­wne, niety­powe drew­ni­ane meble do łazienki – szafki łazienkowe, komody pod umywalki.

Każde zamówie­nie jest trak­towane indy­wid­u­al­nie – każdy mebel jest wyko­nany z wysok­iej jakości mate­ri­ałów – do łazienki – odpornych na warunki panu­jące w łazience.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Szafka łazienkowa drew­ni­ana. Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna do łazienki, salonu. Meble mają gięte boki, nogi i fronty 3d. Mebel do łazienki pod umy­walkę nab­la­tową lub pod­bla­tową wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. Meble są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej łazienki i nowoczes­nej łazienki.

Czas real­iza­cji od 612 tygodni – w zależności od wzoru i sposobu wykończenia.

Więcej na: Szafki łazienkowe

W razie pytań prosimy o:

Kon­takt