Meble ekskluzywne

konsola ekskluzywna

Meble ekskluzy­wne

Pole­camy wyjątkową kolekcję mebli ekskluzy­wnych: komoda, kon­sola, szafa, wit­ryna, stół. Meble o klasy­cznej formie nóg – Lud­wika Fil­ipa – ozdo­bione przepięknymi orna­men­tami mosiężnymi – dają w efek­cie bardzo wyt­worne i ory­gi­nalne meble. Mosiężné orna­menty mogą być zło­cone i sre­br­zone. Meble mogą być mal­owane na kolor, wykończe­nie satynowe lub wysoki połysk, oraz w okleinie z nat­u­ral­nego drewna np. orzech.

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia.

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych galerii:

Meble ekskluzy­wne

Meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 614 tyg.

W przy­padku pytań zapraszamy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też: